Tekijänoikeudet

Immateriaalioikeudet

www.FindAdBlue.com-Web-sivuston sisältö (kuten erityisesti tiedot, kuvat, logot ja tavaramerkit) on tekijänoikeuden, tietokantaoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa. Mitään FindAdBlue.com-Web-sivuston sisällön osia ei saa kopioida, tulostaa, esittää, muokata tai muutoin levittää millään tavoin lukuun ottamatta yhtä kopiota, joka on tallennettu yhteen tietokoneeseen ja varattu yksinomaisesti kopioijan omaan käyttöön. Voimme muokata ja julkistaa tällä Web-sivustolla esitettyjä elementtejä ilman erillistä ilmoitusta ja ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita, tämän aiheuttamatta korvausvelvollisuutta. Tämän Web-sivuston sisältämät tiedot ja kuvat ovat tekijänoikeuden ja tietokantaoikeuksien suojaamia, © Integer-Research 2003-2005.  

AdBlue® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa VDA (Verband der Automobilindustrie) ja jota käytetään lisenssillä.


Sisällön käyttäminen

Mitään www.FindAdBlue.com-Web-sivuston sisältöä, etenkään karttoja, ei saa kopioida, tulostaa, julkaista, ladata, siirtää, välittää tai levittää millään tavoin, lukuun ottamatta asiakirjojen yhden kerran tapahtuvaa tallentamista henkilökohtaisessa käytössä olevaan tietokoneeseen käyttäjän omaan käyttöön ilman mitään kaupallista tarkoitusta. Tällaisessa tapauksessa on varmistettava, että viittaukset omistusoikeuksiin säilytetään. Sisällön tai sen käyttötarkoituksen muokkaamisen muuhun tarkoitukseen katsotaan loukkaavan Integer Researchin oikeuksia. Tätä sisältöä ei saa käyttää muilla Web-sivustoilla tai verkkoympäristössä.

Sponsorit