Vastuuvapauslauseke

Käyttöoikeuden saaminen www.findadblue.com-sivustoon (jäljempänä Sivusto) edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä: Viittaukset Integer Researchiin tarkoittavat Integer Research Limitediä, sen työntekijöitä, johtajia, valtuutettuja edustajia ja tietojen toimittajia.  

Vaikka Integer Research haluaa varmistaa, että Sivustolla olevat tiedot pitävät paikkansa, Integer Research sulkee pois lain sallimaan määrään saakka kaikenlaiset tietoja koskevat takuut, sitoumukset, esitykset ja velvoitteet, mukaan lukien esimerkiksi tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta ja paikkansapitävyydestä annetut epäsuorat takuut.  

Alla olevia poikkeuksia lukuun ottamatta Integer Research ei missään tilanteessa ole vastuussa riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus- tai rikkomusperuste (mukaan lukien laiminlyönti) eikä vastuussa lain määräämien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä tai millään muulla tavalla vastuussa tämän Sivuston käytöstä (tai käyttämättä jättämisestä) koituvista menetyksistä tai vahingoista, kuten tulon, tietojen tai goodwillin menetyksistä, tai muista epäsuorista tai johdannaisista menetyksistä.  

Integer Research ei takaa Sivuston sisältämien toimintojen tai aineistojen keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä, eikä sitä, että viat korjataan tai että Sivustolla tai sen toiminnan mahdollistavassa palvelimessa ei ole viruksia tai että Sivusto edustaa toimintojen tai aineiston kaikkia toimintoja, tarkkuutta tai luotettavuutta. Sivustolta hankitut tiedot on vahvistettava muista lähteistä, ennen kuin niihin voi luottaa.  

Sivustoa ei tue mikään Sivustolla mainittu tai Sivuston kautta tavoitettavissa oleva taho, järjestö tai liikeyritys. Integer Research ei vastaa Sivuston linkkien kautta käytetyistä sivustoista eikä ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai käytettävyydestä.  

Integer Research voi muuttaa näitä ehtoja tai Sivustoa milloin tahansa.  

Tämä vastuuvapauslauseke tai mikään sen osa ei sulje pois vastuuta Integer Researchin laiminlyönnistä aiheutuvasta petoksesta, kuolemasta tai henkilövahingoista.  

Näitä ehtoja ja Sivuston käyttöä hallitaan ja tulkitaan Englannin lakien mukaan, ja kaikkien kiistojen ratkaisemisessa on Englannin tuomioistuimilla yksinomainen päätäntävalta.

Sponsorit